Samorząd Uczniowski


 

Przewodniczący:
Szymon Kesten

Zastępca przewodniczącego:
Julia Migacz

Sekretarz:
Klaudia Węglorz

Opiekun samorządu:
p. Justyna Klimek

 

 Zagadnienie: samorządność uczniowska

Uczniowie mają prawo do:

  • zapoznania się z programem nauczania z jego treścią i stawianymi celami
  • do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  • rozwijania własnych zainteresowań
  • działalności samorządowej
  • wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu
  • do redagowania gazetki szkolnej

Uczniowie mają obowiązek:

  • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły
  • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
  • podejmować zadania i działalność zaproponowaną przez samorząd uczniowski
  • systematycznie uczestniczyć w zebraniach samorządu


(1kB) Regulamin SU Gimnazjum w Lyskach

(1kB) Plan pracy SU na 2013/2014

(1kB) Regulamin "Szczęsliwy Numerek"

(1kB) Regulamin "Dzień Galowy"

(1kB) Regulamin korzystania z szafek uczniowskich

(1kB) Dlaczego warto mieć w szkole Samorząd Uczniowski?


Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowości na stronie

Motto szkoły

"Życie Twą szansą wykorzystaj ją.
Życie wyzwaniem -
weź je w ręce swe.
Życie obowiązkiem, więc wypełnij go.
Życie jest marzeniem, spełnij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozostało:

1% podatku

Z fotokroniki