Strona Po¶więcona Kibicom Klubu Górnik Zabrze

Historia Klubu:

Polski klub sportowy, założony 14 grudnia 1948 roku w Zabrzu, 14-krotny mistrz Polski, 6-krotny zdobywca Pucharu Polski. Pocz±tki sportu polskiego po II wojnie ¶wiatowej na terenie Zabrza sięgaj± 1945 roku. Nie było to łatwe. Działania wojenne pozostawiły zdewastowane obiekty sportowe, brakowało sprzętu, a nawet młodzieży chętnej do uprawiania sportu. Powoli, wysiłkiem wielu działaczy, zaczęto zakładać kluby sportowe przy zakładach pracy. Tradycje piłkarskie górniczego Zabrza miały swe Ľródło w założonej w 1946 roku drużynie KS "Zjednoczenie". Wkrótce doszło do fuzji KS "Zjednoczenie" z KS "Zabrze", a w roku 1948 w wyniku ogólnokrajowej reorganizacji sportu i przejęcia opieki nad sportem górniczym przez zrzeszenie "Górnik" powstał jeden silny klub górniczy na terenie Zabrza. Został utworzony z poł±czenia KS "Zjednoczenie", KS "Concordia", KS "Pogoń" i KS "Skra" pod nazw± ZS "Górnik".
zobacz więcej....

¬ródło: www.Wikipedia.pl

Design by Krystian Wałach