Ucze z dysleksj


Informacja pedagoga szkolnego - ucze z dysleksj

Obowi眤kiem ucznia z dysleksj rozwojow jest podj阠ie pracy nad swoimi trudno禼iami oraz dokumentowanie jej w osobnym zeszycie. Uczniowie z dysleksj rozwojow maj prawo do diagnozy, terapii, dostosowani form i metod nauczania oraz wymaga do ich poziomu.

Reguluj to rozporz眃zenia Ministra Edukacji Narodowej. Tre舵 poszczeg髄nych rozporz眃ze jest dost阷na w Internecie: na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (www.ptd.edu.pl).

Obliguj one szko酬 do udzielania uczniom ze specyficznymi trudno禼iami w uczeniu si specjalistycznej pomocy,dostosowanej do ich potrzeb ju w okresie przedszkolnym.


Dokumenty do pobrania:

(1kB) Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksj

(1kB) Kwestionariusz objaw體 dysleksji

(1kB) Praca z uczniem z dysleksj


Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki