Diagnozowanie i terapia uczni體 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


Uwaga:

Od 1.10.2008r. uczniowie naszego Gimnazjum wymagaj眂y badania psychologiczno - pedagogicznego b阣 diagnozowani przez PPP w Czerwionce - Leszczynach.

Poradnia ta otworzy砤 punkt terenowy w Szkole Podstawowej w Czernicy, gdzie b阣 przeprowadzane badania naszych uczni體, oraz prowadzona b阣zie terapia logopedyczna i pedagogiczna - dla uczni體 dyslektycznych.


Szkolna procedura kierowania do badania:

  1. Wychowawca przekazuje rodzicom "Wniosek o badanie", na kt髍ym musz podpisa si oboje rodzice. Je秎i ucze wcze秐iej by badany w PPP w Rybniku, to rodzice podpisuj r體nie zgod na wydanie przez PPP w Rybniku teczki ucznia, kt髍a przekazywana jest do PPP w Czerwionce
  2. Wychowawca wype硁ia "Wniosek o badanie ucznia w PPP", w kt髍ym charakteryzuje ucznia.
  3. Wszystkie wnioski wychowawca zostawia w sekretariacie, pedagog przekazuje je do Czernicy. Termin jest ustalany w telefonicznej rozmowie pracownika PPP z rodzicem lub przez szko酬. Rodzic wraz z dzieckiem we w砤禼iwym terminie zg砤sza sie do sekretariatu SP w Czernicy.
  4. Po przeprowadzonym badaniu opinie o uczniu otrzymuj jego rodzice. Wskazane jest by przedstawili ja w szkole, bo tylko wtedy mamy mo縧iwo舵 dostosowa wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia oraz zaproponowa mu zalecone formy pomocy.

Wszystkie potrzebne wnioski s r體nie do pobrania u pedagoga szkolnego.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rybniku w dalszym ci眊u b阣zie diagnozowa砤 uczni體 z niedos硊chem, niedowidz眂ych i autystycznych oraz wydawa砤 orzeczenia o potrzebie nauczania specjalnego dla tych uczni體.


(2kB) wniosek o wydanie opinii

(2kB) wniosek o badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej


Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki