INFORMACJA

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 R. GIMNAZJUM IM. MAJORA PILOTA ANTONIEGO TOMICZKA
W LYSKACH JEST CZĘŚCIĄ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W LYSKACH -
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO
W LYSKACH Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE KLAS GIMNAZJALNYCH ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W LYSKACH

www.zsplyski.plPODRĘCZNIKI
rok szkolny 2017/2018

Podajemy wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018.

Informujemy, że należy kupić jedynie podręczniki do religii.

Pozostałe książki oraz ćwiczenia uczniowie otrzymają w szkole za darmo we wrześniu. Po zakończeniu roku szkolnego podręczniki będą zwracane do biblioteki szkolnej.

Wykaz podręczników - klasa II

Wykaz podręczników - klasa IIIPOMOC MATERIALNA
dla uczniów gimnazjum

Uczniowie Gimnazjum w Lyskach mogą uzyskać pomoc materialną w następujących formach:

1. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym - stypendia szkolne

Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lyski.
Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł netto (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać ze strony internetowej www.lyski.pl, a także w Urzędzie Gminy w Lyskach (p. 20) oraz w sekretariatach szkół. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami o dochodach składa sie do 15 września br. szkolnego w Urzędzie Gminy w Lyskach (pok. 20) lub w sekretariacie szkoły.
Dodatkowe informacje dotyczące stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 30 174 w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych.

2. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lyski znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych)
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 

Wnioski można pobrać poniżej lub w sekretariacie gimnazjum.

  Informacje o dowozie dzieci niepełnosprawnych

  Wniosek o stypendium szkolne

  Wniosek o zasiłek szkolny

  Wniosek o dowóz dzieci niepełnosprawnych

Termin składania wniosku o stypendium szkolne: 15.09.2017 r.

Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowości na stronie

Motto szkoły

"Życie Twą szansą wykorzystaj ją.
Życie wyzwaniem -
weź je w ręce swe.
Życie obowiązkiem, więc wypełnij go.
Życie jest marzeniem, spełnij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozostało:

1% podatku

Z fotokroniki