Historia gimnazjum

Nasze gimnazjum zostało powołane uchwałą Rady Gminy w Lyskach z dnia 11 marca 1999 roku.

Jako obwód gimnazjum wskazano obszar całej gminy - 10 miejscowości.

Na stanowisko dyrektora nowo utworzonej szkoły powołana została Pani Mariola Mrowiec. Jej zadaniem była organizacja szkoły: zatrudnienie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne. Najważniejszymi obowiązkami były: dokonanie podziału uczniów na klasy, przydzielenie im zajęć i organizacja dojazdów.

Gimnazjum zaczęło funkcjonować 1 września 1999 roku. Liczyło 150 uczniów, którzy uczyli się w 6 oddziałach, zatrudnionych było 19 nauczycieli.

W 2001r. szkoła liczyła 400 uczniów w 17 oddziałach, pracowało 41 nauczycieli. Pani Aleksandra Szymura powołana została na stanowisko wicedyrektora.

W Pstrążnej i Raszczycach uczyły się 3 klasy pierwsze: z Adamowic, Raszczyc i Pstrążnej.

Od 2002r. całe gimnazjum mieści się w Lyskach.

W 2012r. gimnazjum przeszło gruntowny remont zarówno na zewnątrz, jak i w salach lekcyjnych i na korytarzach.

Od września 2012r. na stanowisko dyrektora powołana została Pani Aleksandra Szymura.


Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowości na stronie

Motto szkoły

"Życie Twą szansą wykorzystaj ją.
Życie wyzwaniem -
weź je w ręce swe.
Życie obowiązkiem, więc wypełnij go.
Życie jest marzeniem, spełnij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozostało:

1% podatku

Z fotokroniki