Targi Edukacyjne

15 marca 2017 r. w naszym Gimnazjum odbyły się Targi Edukacyjne. Przyjechali do nas przedstawiciele 15 szkół ponadgimnazjalnych z Rybnika, Wodzisławia, Rydułtów i Raciborza. Uczniowie klas trzecich oraz ich rodzice mieli okazję porozmawiać zarówno z nauczycielami jak i uczniami tych szkół. Była to świetna okazja dla uczniów, by utwierdzić się w dokonanym wcześniej wyborze bądź zmienić swoje prferencje zawodowe. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno rodziców, jak i uczniów co przekonało nas do zorganizowania ich w przyszłym roku. Tych, którzy jeszcze nie wiedzą w jakim kierunku chcą kształcić się po ukończeniu gimnazjum zapraszam na indywidualne konsultacje z pedagogiem szkolnym Agnieszką Waliczek.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia fotograficznej relacji z tego spotkania. 

FOTOKRONIKAŚwięto Liczby Pi

14 marca obchodziliśmy w naszym Gimnazjum Święto Liczby Pi. Tradycyjnie każda klasa przygotowała okrągły wypiek, ozdobiony liczbą - solenizantką, a reprezentanci klas drugich i trzecich wzięli udział w konkursie interaktywnym, wykazując się wiedzą o liczbie Pi i umiejętnością rozwiązywania zadań z jej użyciem. Laury zdobyli:

I miejsce - Paweł Seweryniak - III b

II miejsce - Paulina Masarczyk - III a

III miejsce - Patrycja Burda -II a

Jednogłośnym zdaniem Komisji, najpiękniejsze wy-Pi-eki przygotowały klasy III a i II a, zdobywając nagrodę w postaci "dnia bez pytania". Po apelu nadszedł czas na konsumpcję słodkości - aż żal było kroić takie dzieła sztuki cukierniczej... ale urzekły nas również swym smakiem!

DZIĘKUJEMY:

Rodzicom - autorom i współautorom pięknych wypieków

Klasie II a - za przygotowanie fragmentu (prawie 200 cyfr po przecinku) rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi

Dyrekcji i nauczycielom pomagającym w organizacji i oprawie konkursów i okolicznościowego apelu.

FOTOKRONIKA

Joanna Kotyczka

koordynator imprezyOstrzeżenie WOPR w Katowicach

Prosimy o zapoznanie się z pismem Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach dotyczącego grubości pokrywy lodowej.

Pismo WOPR

 Konkurs BÓG - HONOR - OJCZYZNA

Bartosz Cimienga, uczeń klasy III a, brał udział w konkursie "BÓG - HONOR - OJCZYZNA". Hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu brzmiało: "Ważne wydarzenia II połowy XX wieku", a zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej o lokalnym bohaterze związanym z tymi wydarzeniami. Bartek za wykonanie prezentacji o patronie naszego gimnazjum - majorze pilocie Antonim Tomiczku zajął
I miejsce.

GRATULUJEMY!!

Dyplom dla Bartka

 "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymborska

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Literaturze "Percy Jackson w Świecie Bogów Olimpijskich" zorganizowanym przez I LO w Mysłowicach. W konkursie tym wzięło udział 304 uczniów z całego województwa śląskiego. Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów. Byli to:

1) Ksawery Babczyński z klasy I a
2) Kamila Franica z klasy I b
3) Karolina Benauer z klasy III cInformacje o reformie edukacji

Poniżej zamieszczono linki do stron internetowych, na których można znaleźć pytania i odpowiedzi specjalistów na temat reformy edukacji, która rozpocznie się 1 września 2017 roku.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

http://reformaedukacji.men.gov.pl/Spotkanie projektowe z Czechami
29.09.2016 r.

29 września 2016 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AQUABRAX  w Szymocicach gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Czechach.

Celem tej wizyty była realizacja kolejnego działania projektowego pod nazwą "Więcej niż zdrowie odżywianie". Ze strony polskiej udział w działaniu wzięli uczniowie z Gimnazjum w Lyskach wraz z opiekunami, ze strony czeskiej uczniowie Základni škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh razem z opiekunami. Przed głównym działaniem w ramach integracji uczniowie z polsko - czeskiego pogranicza bawili się i tańczyli. Strona polska przygotowała dla wszystkich uczestników warsztaty kulinarne pt.: "Pomysł na zdrowy lunch box". Warsztaty te poprzedził krótki wywiad "Małymi krokami do szczupłej sylwetki", który poprowadziła pani dietetyk mgr Małgorzata Kazimierska.Wizyta Gości z Czech

W ostatnich dniach wakacji, 26 i 27 sierpnia br. gościliśmy w naszej szkole 15 nauczycieli z Základni škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh. Pierwsze działanie w ramach projektu "Więcej niż zdrowe odżywianie" było skierowane do nauczycieli w celu nawiązania bliższej współpracy i stworzenia zespołu projektowego, który określił szczegółowo wszelkie kwestie organizacyjne związane z realizacją kolejnych działań projektowych.Obiady w  gimnazjum

W zakładce Świetlica szkolna można znaleźć inormację na temat możliwości korzystania z gorącego posiłku w stołówce szkolnej.Język mniejszości narodowej

W Gimnazjum w Lyskach istnieje możliwość kontynuowania nauki języka mniejszości narodowej, języka niemieckiego. Uczniowie klas I, którzy uczęszczali na takie zajęcia w szkole podstawowej będą mogli uczestniczyć w tych zajęciach również w gimnazjum. Rodzice zainteresowanych uczniów proszeni są o złożenie w sekretariacie gimnazjum w terminie do 5 września 2016 r. niżej zamieszczonego wniosku.

WniosekProjekt "WIĘCEJ NIŻ ZDROWE ODŻYWIANIE"

W Gimnazjum w Lyskach od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. będzie realizowany projekt pt. "Więcej niż zdrowe odżywianie", który został zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Pierwsze działania tego projektu będą realizowane w naszej szkole już 26 sierpnia!Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie NW uczniów nie jest obowiązkowe, ale warto je wykupić. W roku szkolnym 2016/2017 podobnie jak w ubiegłym roku szkoła nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów. Rodzice jeżeli chcą ubezpieczyć dziecko, to powinni indywidualnie zawrzeć umowę z firmą ubezpieczeniową.POMOC MATERIALNA
dla uczniów gimnazjum

Uczniowie Gimnazjum w Lyskach mogą uzyskać pomoc materialną w następujących formach:

1. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym - stypendia szkolne

Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Lyski.
Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł netto (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).
Dodatkowe informacje dotyczące stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 30 174 w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach

2. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lyski znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych)
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. Wyprawka szkolna
 

Wnioski można pobrać poniżej lub w sekretariacie gimnazjum.

  Wniosek o stypendium szkolne

  Wniosek o zasiłek szkolny

  Wniosek o wyprawkę

Termin składania wniosku o stypendium szkolne: 15.09.2016 r.

Termin szkładania wniosku o wyprawkę szkolną:
07.09.2016 r.Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
i placówek oświatowych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest przede wszystkim w formie dowozu zbiorowego - organizowanego przez gminę lub w uzasadnionych przypadkach w formie dowozu indywidualnego.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych) należy złożyć podanie o zapewnienie dowozu w Urzędzie Gminy Lyski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

Więcej informacji na stronie UG Lyski

Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowości na stronie

Motto szkoły

"Życie Twą szansą wykorzystaj ją.
Życie wyzwaniem -
weź je w ręce swe.
Życie obowiązkiem, więc wypełnij go.
Życie jest marzeniem, spełnij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozostało:

1% podatku

Z fotokroniki